Parent-Teacher Association (PTA)


第十一屆家長教師會理事

主席:陳玉霞女士
副主席:林美鳳女士、黃子健副校長
秘書:王彩雲女士、葉潔心老師、王嘉玲老師、鍾曙光老師
財政:蔡國霞女士、蔡凱琪老師
總務:葉頌賢女士、鍾慧珊老師
康樂:程秀玲女士、修有福老師
聯絡:黃敏儀女士、王嘉玲老師、鍾景琳老師
顧問:張巧欣校長、冼永強助理校長、尹仲林助理校長、高家淇助理校長


303 Kwai Shing Circuit,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
2429 4051
2420 7693
office@lskc.edu.hk
Monday to Friday
8AM - 5:30PM
Saturday
9AM - 12PM
(Except public holidays)
32H 34 38
87 87K 89 89M 94 407